با ما تماس بگیرید

با یکی از مراکز WorkSourceتماس بگیرید
 

برای دریافت کمک به زبانی غیر از انگلیسی، با خط دسترسی زبان WorkSource Oregon به شماره 833-685-0845 تماس بگیرید.

در رابطه با سایر نیازهای مربوط به WorkSource، با نزدیکترین مرکز WorkSource به خود ارتباط برقرار کنید.
مرکز WorkSource محلی خود را پیدا کنید.

مرکز WorkSource محلی خود را پیدا کنید


 

506 High Street
Oregon City, OR  97045
971-673-6400 (کارجویان)
 
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
اورگان سیتی  دفتر کاریابی و اشتغال در کِلَکِامس
1645 NE Forbes Road Suite 100
Bend, OR 97701
541-388-6070 بِند دفتر کاریابی و اشتغال در کَسکِید شرقی
801 Oak Avenue
Klamath Falls, OR 97601
541-857-2282 کِلَماث فالز
  541-388-6070 پِراینول
2158 SE College Loop Suite B
Redmond, OR 97756
541-388-6070 رِدموند
700 Union Street Suite 105
The Dalles, OR 97058
541-388-6070 دِ دالس
1575 Dewey Avenue
Baker City, OR 97814
541-684-2630  بِیکر سیتی دفتر کاریابی و اشتغال در شرق اورگان
809 W Jackson Street Suite 400
Burns, OR 97720
541-388-6070 بِرْنذ
120 S Washington Street
Canyon City, OR 97820
541-388-6070 کَنیون سیتی
950 SE Columbia Drive Suite B
Hermiston, OR 97838
541-388-6070  هِرمیستون
1901 Adams Avenue
La Grande, OR 97850
541-388-6070 لا گِرانده
375 SW 2nd Avenue
Ontario, OR 97914
541-388-6070 آنتاریو
408 SE 7th Street
Pendleton, OR 97801
541-388-6070  پِندِلتون
2510 Oakmont Way
Eugene, OR 97401
541-686-7601 یوجین دفتر کاریابی و اشتغال در  لِین
3180 Hwy 101 N
Florence, OR 97439
541-686-7601  فلورانس
241 SW Edgeway Drive
Beaverton, OR 97006
503-280-6046 (کارجویان)
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
بیورتن / ​هیلزبرو دفتر کاریابی و اشتغال  در پورتلند و حومه
18633 SE Stark Street Suite 201
Gresham, OR 97233
503-280-6046 (کارجویان)
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
گِرِشام
30 N Webster Street Suite E
Portland, OR 97217
503-280-6046 (کارجویان)
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
پورتلند شمالی
11950 SW Garden Place Suite 100
Tigard, OR 97223
503-280-6046 (کارجویان)
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
 تایگِرد
  503-280-6046 (کارجویان)
503-257-4473 (کارگزاران و کارفرمایان)
پورتلند و حومه جنوب شرقی دفتر کاریابی و اشتغال  در پورتلند و حومه جنوب شرقی
450 Marine Drive Suite 110
Astoria, OR 97103
503-378-8060  اَستوریا دفتر کاریابی و اشتغال  در  شمال غربی اورِگان
4170 SW Research Way
Corvallis, OR 97333
541-757-4261  کوروَلِس
4157 NW Highway 101 Suite 250
Lincoln City, OR 97367
541-791-5707  لینکلن سیتی
120 NE Avery Street
Newport 97365
541-757-4122  نیوپورت
500 N Highway 30 Suite 320
St Helens, OR 97051
503-378-2009 سینت هِلِن
2101 5th Street
Tillamook, OR 97141
503-842-4488 تیلِه ماک
1569 NE F Street
Grants Pass, OR 97526
541-476-1187  گِرَنت پَس دفتر کاریابی و اشتغال  در روگ ولی
119 N Oakdale Avenue
Medford, OR 97501
541-734-7533  مِد فورد
16261 Highway 101 Suite #11
Brookings, OR 97415
541-469-9836 بروکینگز دفتر کاریابی و اشتغال  در جنوب غربی اورِگان ، کووث ، کِری، نواحی داگلاس
990 S 2nd Street
Coos Bay, OR 97420
541-440-3344 کووث بی
846 SE Pine Street
Roseburg, OR 97470
541-440-3344 رزبِرگ
139 4th Avenue SE
Albany, OR 97321
503-378-4846 اَلبانی دفتر کاریابی و اشتغال  در  ویَلَمِت
580 Main Street Suite B
Dallas, OR 97338
503-378-4846  دالاس
44 Industrial Way Suite B
Lebanon, OR 97355
503-378-4846  لِبِنان
370 NE Norton Ln
McMinnville, OR 97128
503-378-4846 مَک مینویل
605 Cottage Street NE
Salem, OR 97301
503-378-4846  سِیلِم
120 E Lincoln Street Suite 115
Woodburn, OR 97071
503-378-4846  وود بِرن