ຕິດ​ຕໍ່

ຕິດ​ຕໍ່ສູນ WorkSource

ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເປັນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ​ທີ່ບໍ່​ມີພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ, ໂທ​ຫາສາຍ​ດ່ວນ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ຂອງ WorkSource ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ເຣກອນທີ່ເບີ 833-685-0845.

ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ WorkSource ອື່ນໆ​ທັງ​ໝົດ, ​ຕິດ​ຕໍ່​ສູນ WorkSource ທີ່​ໃກ້​ກັບ​ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ. ຊອກ​ຫາ​ສູນ WorkSource ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ

ຊອກ​ຫາ​ສູນ WorkSource ໃນທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ
 

WorkSource Clackamas Oregon City 971-673-6400 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
 
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
506 High Street
Oregon City, OR  97045
WorkSource East Cascades Bend 541-388-6070 1645 NE Forbes Road Suite 100
Bend, OR 97701
Klamath Falls 541-857-2282 801 Oak Avenue
Klamath Falls, OR 97601
Prineville 541-388-6070  
Redmond 541-388-6070 2158 SE College Loop Suite B
Redmond, OR 97756
The Dalles 541-388-6070 700 Union Street Suite 105
The Dalles, OR 97058
WorkSource Eastern Oregon Baker City 541-684-2630 1575 Dewey Avenue
Baker City, OR 97814
Burns 541-388-6070 809 W Jackson Street Suite 400
Burns, OR 97720
Canyon City 541-388-6070 120 S Washington Street
Canyon City, OR 97820
Hermiston 541-388-6070 950 SE Columbia Drive Suite B
Hermiston, OR 97838
La Grande 541-388-6070 1901 Adams Avenue
La Grande, OR 97850
Ontario 541-388-6070 375 SW 2nd Avenue
Ontario, OR 97914
Pendleton 541-388-6070 408 SE 7th Street
Pendleton, OR 97801
WorkSource Lane Eugene 541-686-7601 2510 Oakmont Way
Eugene, OR 97401
Florence 541-686-7601 3180 Hwy 101 N
Florence, OR 97439
WorkSource Portland Metro Beaverton/ Hillsboro 503-280-6046 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
241 SW Edgeway Drive
Beaverton, OR 97006
Gresham 503-280-6046 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
18633 SE Stark Street Suite 201
Gresham, OR 97233
North Portland 503-280-6046 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
30 N Webster Street Suite E
Portland, OR 97217
Tigard 503-280-6046 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
11950 SW Garden Place Suite 100
Tigard, OR 97223
WorkSource Portland Metro SE Portland Metro SE Works 503-280-6046 (ຜູ້​ຊອກວຽກ​ເຮັດ)
503-257-4473 (ທຸ​ລະ​ກິດ)
 
WorkSource Northwest Oregon Astoria 503-378-8060 450 Marine Drive Suite 110
Astoria, OR 97103
Corvallis 541-757-4261 4170 SW Research Way
Corvallis, OR 97333
Lincoln City 541-791-5707 4157 NW Highway 101 Suite 250
Lincoln City, OR 97367
Newport 541-757-4122 120 NE Avery Street
Newport 97365
St. Helens 503-378-2009 500 N Highway 30 Suite 320
St Helens, OR 97051
Tillamook 503-842-4488 2101 5th Street
Tillamook, OR 97141
WorkSource Rogue Valley Grants Pass 541-476-1187 1569 NE F Street
Grants Pass, OR 97526
Medford 541-734-7533 119 N Oakdale Avenue
Medford, OR 97501
WorkSource Southwest Oregon - Coos, Curry, Douglas Counties Brookings 541-469-9836 16261 Highway 101 Suite #11
Brookings, OR 97415
Coos Bay 541-440-3344 990 S 2nd Street
Coos Bay, OR 97420
Roseburg 541-440-3344 846 SE Pine Street
Roseburg, OR 97470
WorkSource Willamette Albany 503-378-4846 139 4th Avenue SE
Albany, OR 97321
Dallas 503-378-4846 580 Main Street Suite B
Dallas, OR 97338
Lebanon 503-378-4846 44 Industrial Way Suite B
Lebanon, OR 97355
McMinnville 503-378-4846 370 NE Norton Ln
McMinnville, OR 97128
Salem 503-378-4846 605 Cottage Street NE
Salem, OR 97301
Woodburn 503-378-4846 120 E Lincoln Street Suite 115
Woodburn, OR 97071