Dhacdooyin WorkSource

WorkSource Oregon waxay bixisaa dhacdooyinka muuqaal araga tooska ah iyo kuwa shaqsi ah oo ka dhaca gobolka oo dhan . Hoos ka fiiri si aad u heshid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinka soo socda ee WorkSource Oregon, oo dooro leenka khadka dhacdada ee aad danaynayso.

Employment and Recruiting Strategies in Columbia County

In-Person Event

June 8, 2023, 3:30pm - 5:00pm

Join WorkSource Oregon to learn more about Workshare Oregon and Paid Leave Oregon benefits and requirements of employers.

More Info Full Details

Oregon Department of Human Services Job Fair

In-Person Event

June 21, 2023, 10:00am - 3:00pm

Join us Wednesday, June 21, from 10-3 pm for a hybrid job fair with the Oregon Department of Human Services!

More Info Full Details